Us proposem un recorregut per la història del fotograma.
Les primeres experiències que es poden considerar fotogràfiques van ser fotogrames primitius. Des d’Anna Atkins, passant per les avantguardes de principis de segle XX amb Christian Schad, Man Ray i Moholy-Nagy, fins al fotograma contemporani.
Des dels anys 1980 un gran nombre d’artistes treballen utilitzant procediments no convencionals com a rebuig a l’estandarització tecnològica en un intent de recuperació de l’espai subjectiu.

La tècnica del fotograma ha estat recuperada de manera simultània per part d’artistes allunyats geogràficament que han desenvolupat tot tipus de projectes amb els que s’estén el concepte de fotograma assumint processos tecnològics de documentació científica com les radiografies, ecografies, termografies, escànners, etc.