Creuar la pantalla – Miranda Pastor

Anterior

Miranda Pastor
Creuar la pantalla
01/07 - 30/07/2021

Un dia, sense avís previ, el cotxe de Google Maps es creua en el teu camí. Mentre tu el veus ell et veu a tu. A partir d’aquest moment tant l’entorn com tu mateix us convertiu en imatges digitals, imatges pixelades.

Apropiant-se de tecnologies com Street View i càmeres en streaming, l’exposició es planteja com un espai on pensar els vincles que s’estableixen entre pantalla i imatge, realitat i ficció, un espai on qüestionar el caràcter de les imatges que en sorgeixen amb la idea d’apropar-nos visualment al que ens envolta.

La proposta subratlla el caràcter impalpable d’allò digital per contrastar-lo amb el caràcter físic de la pintura i, així, tractar-ne la familiaritat. Al cap i a la fi, totes dues són representacions que simulen poder ser creuades.

Obres