Hiro Matsuoka – Poetry

Anterior

Hiro Matsuoka
Poetry
08.04 — 20.05.2016

L’obra de Hiro Matsuoka és una representació teatral de la vida quotidiana. Malgrat que són instantànies, les fotografies en blanc i negre de l’artista japonès evoquen
associacions de novel∙les i obres de teatre. Sense muntatges ni manipulació digital, ens mostren el món que ens envolta des de perspectives sorprenentment
imaginatives.
Mentre estudiava literatura a la universitat, Matsuoka va descobrir el seu inesgotable interès per la interpretació visual dels textos: com una obra de teatre escrita es
tradueix visualment en el procés de producció.
Estilísticament, la seva obra es caracteritza per la utilització de les condicions d’il∙luminació existents en la realitat –per bé que difícils–, l’enquadrament
deliberat de la imatge i el joc amb el desenfocament i els reflexos. Tot això contribueix a crear una atmosfera específica en les seves imatges i identifica l’estil únic del fotògraf.
Un cop abandonat el teatre va començar a aplicar el mateix mètode al seu entorn immediat: el carrer. Els seus enquadraments, fragmentats i poc ortodoxos, centren
l’atenció en elements comuns de la vida diària en zones urbanes: cartells publicitaris, pantalles i aparadors.
Les seves fotografies no pretenen ser documentals, però la presència de fragments de vida quotidiana, capturats conscientment però per casualitat, recorden a l’espectador que tals imatges –aparentment teatrals– es troben amagades pertot arreu.
La interacció entre reflexos i imatges fora de focus produeix un efecte estrany i alienant. Com si no volgués deixar­-se portar per l’obvi, Matsuoka desxifra, amb molta
ironia, el llenguatge grotesc de la publicitat i dels mitjans de comunicació. Tot i que la seva càmera s’acosta al que és real, acaba enregistrant­-ne l’aspecte inabastable. Sembla que capturi una realitat distant, allunyada del que és banal. En les seves composicions, poc convencionals, el pes de la imatge es desplaça del centre cap a les vores, cosa que propicia un sentit de desequilibri i incomoditat.
L’espai buit domina el centre de la imatge mentre que els seus protagonistes són relegats a les cantonades de l’enquadrament. Les cares són vagament visibles: apareixen tapades per ombres, dissoltes per la llum del sol i sovint irrecognoscibles.

Aquestes imatges sembla que fluctuïn entre el reflex dels seus pensaments i rastres de realitat.
L’artista considera irrellevant construir les situacions ideals davant la càmera; prefereix capturar­les a través de la perspectiva.
Les fotografies de Hiro Matsuoka estan preses amb una càmera analògica de format mitjà. Les còpies originals al seleni estan fetes manualment per l’artista.

Obres

Stuehle 07

Stuehle 07

Schlachtensee 08

Schlachtensee 08

Strange Kisses 09

Strange Kisses 09

Schnee 07

Schnee 07

Strandweg 09

Strandweg 09

Schwarze Palmen 09

Schwarze Palmen 09

Edgar Quinet 08

Edgar Quinet 08

Vídeo