Jutta Immenkötter

Anterior

Jutta Immenkötter
Nit de lluna
10.03 - 14.04.2022

 

Mondnacht
Robert Schumann

Es war, als hätt der Himmel
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müßt.

Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.


Nit de lluna

Robert Schumann

Era, com si el cel
hagués plàcidament besat la terra,
i que en l’esclat de la seva florida
ella ara hagués de somiar en ell.

L’aire corria a través dels camps,
les espigues onejaven suaument,
fluixet remorejaven els boscos,
tan clara i estelada era la nit.

I la meva ànima desplegà
l’amplària de les seves ales,
s’envolà a través dels camps silenciosos
com si volés cap a casa.

 

Descarregar el catàleg de l’exposició

Obres